Šetači na terasi hotela Quarnero

Zbirka fotografija i negativa


neutvrđeni autor
1908. g.

fotografija
17,4 x 24,3 cm
HMT-1404