Zbirka razglednica


Zbirka se sastoji od razglednica nastalih u rasponu od kraja 19. do polovine 20. stoljeća, odnosno...

Više...

Zbirka fotografija i negativa


Zbirka fotografija i negativa sadrži fotografije i fotoalbume, te kronološki pokriva razdoblje od...

Više...

Zbirka tiskane građe


Zbirka tiskane građe pohranjuje tiskani materijal turističkog sadržaja: vodiče, turističke...

Više...

Zbirka osobnog putničkog inventara


Zbirka osobnog turističkog inventara pohranjuje predmete osobne uporabe kao što su putni kovčezi,...

Više...

Zbirka suvenira


Zbirka suvenira sadrži predmete serijske proizvodnje, ali i unikatne ručne radove. Neki predmeti iz...

Više...

Zbirka plakata i reklama


Zbirka plakata i reklama sadrži tiskanu građu (plakate, reklamne letke i etikete), te kronološki...

Više...

Zbirka turističkih časopisa i novina


Sadrži turističku periodiku namjenjenu široj javnosti, turistima ili stručnoj javnosti. Također i...

Više...

Zbirka hotelskog inventara i opreme


Zbirka sadrži predmete nastale u razdoblju od kraja 19. do polovine 20. stoljeća koji su se...

Više...

Zbirka dokumenata i rukopisa


Zbirka dokumenata i rukopisa sadrži pretežito papirnatu građu (dionice, dopise u rukopisu ili...

Više...

Zbirka turističkih karata i planova


U zbirci turističkih karata i planova čuvaju se sve vrste turističkih karata, planova i atlasa....

Više...

Zbirka memorabilija


Zbirka memorabilija prezentira građu koja do sada nije sustavno sakupljana i obrađivana te se...

Više...

Zbirka dr. Albina Edera


Zbirku dr. Albina Edera čine laboratorijsko posuđe i medicinski pribor iz Ederove ordinacije u...

Više...