Das Bahnprojekt Lovrana Monte Maggiore und seine Bedeutung

Zbirka dr. Albina Edera


Projekt željeznice Lovran - Učka i njegovo značenje
Albin Eder
oko 1910. g.

rukopis
papir; rukopis
33,9 x 21,1 cm
HMT-191(1-2)