Koncept dopisa Namjesništvu u Trstu o razvoju Lovrana kao lječilišnog centra

Zbirka dr. Albina Edera


Albin Eder
oko 1910. g.

rukopis
papir; rukopis
33,9 x 21,1 cm
HMT-192(1-2)