Naše plaže na Jadranu

Zbirka tiskane građe


Miloš Crnjanski, Jadranska straža, Turistička straža; Beograd
1927. g.

monografija
papir; tisak
23,5 x 17 cm
HMT-866