Svijet, god. V, br. 6, 2.VIII.1930.g.

Zbirka turističkih časopisa i novina


Otto Antonini, Vjekoslav Zakšek, Tipografija, grafičko-nakladni zavod d.d.; Zagreb
1930. g.

časopis
papir; tisak
35,5 x 25 cm
HMT-2040