Svijet, god. I, br. 6, 7.VIII.1926.g.

Zbirka turističkih časopisa i novina


Otto Antonini, Vjekoslav Zakšek, Tipografija, grafičko-nakladni zavod d.d.; Zagreb
1926. g.

časopis
papir; tisak
34,8 x 25 cm
HMT-2048