JUGOSLAVIJA - TURISTIČKA KARTA

Zbirka turističkih karata i planova


Kartografski zavod "Geokarta"; Turistički savez Jugoslavije; Beograd
1971. g.

zemljovid
papir; tisak
cjelina (sklopljeno): 26,2 x 9,9 cm
cjelina (rasklopljeno): 52,4 x 76,8 cm
mjerilo: grafičko
HMT-600