Jugoslovenski turista : mjesečna revija za propagandu turizma, sporta, kupališta, lječilišta, ljetovališta i banja Jugoslavije, god. I, br. 7, Juli (1933.)

Zbirka turističkih časopisa i novina


Frano Violić, Biblioteka Jadran; Sušak
1933. g.

časopis
papir; tisak
30,8 x 23,4 cm
HMT-2975