Srebrni vrč za vodu

Zbirka osobnog putničkog inventara


J.C.K.; Beč
2. pol. 19. st.

vrč za vodu
srebro; lijevanje, kovanje, utiskivanje
20 x 15 cm, gram=467 g
HMT-3320