Set putnih igraćih karata

Zbirka osobnog putničkog inventara


G. Edlauer; Beč
početak 20. st.

karte (igraće)
papir; tisak
6,6 x 4,3 cm
HMT-3695/1-60