Jugoslavija : Jugoslovenski turizam, god. V, br.1, januar 1934.

Zbirka turističkih časopisa i novina


Jerko Čulić, Putnik - preduzeće za saobraćaj putnika i turista u FNRJ, Hrvatska štamparija S. Vidović; Split
1934. g.

časopis
papir; tisak
30,5 x 23,5 cm
HMT-3820