Putni kovčeg

Zbirka osobnog putničkog inventara


neutvrđeni autor
početak 20. st.

kovčeg
koža, metal, karton
43,5 x 70 x 21,5 cm
HMT-4415