Zbirka plakata i reklama


Zbirka plakata i reklama sadrži tiskanu građu (plakate, reklamne letke i etikete), te kronološki pokriva razdoblje od kraja 19. stoljeća do suvremenosti.

Predmeti iz zbirke zanimljivi su u kontekstu razvoja (turističkog) oglašavanja, ali i kao pokazatelj razvoja turističkog gospodarstva te odnosa države prema turizmu, gdje je vidljivo poticanje različitih oblika turizma i/ili turističkih destinacija u određenim vremenskim razdobljima. Predmeti iz zbirke povijesni su dokumenti koji svjedoče o nastanku i razvoju različitih organizacija koje su se bavile turističkom djelatnošću, kao i o razvitku različitih vidova turističke ponude te razvoju turističke infrastrukture (hoteli, restorani, kupališta, izletišta...).

Tekstualni dijelovi na plakatima i reklamama iz Zbirke pisani su na hrvatskom, njemačkom, talijanskom, češkom i engleskom jeziku.

Voditeljica zbirke: Nataša Babić