Zbirka suvenira


Zbirka suvenira sadrži predmete serijske proizvodnje, ali i unikatne ručne radove. Neki predmeti iz zbirke mogu služiti i kao edukativno sredstvo jer svojim oblikom i materijalom odgovaraju predmetima po čijem uzoru su napravljeni (toš, peka, žrvanj, stupa i dr.). Zbirka sadrži kolekciju radova Zdravka Hrvatina koji kroz svoje rukotvorine prikazuje dio tradicijskog života kvarnerske regije.

Voditeljica zbirke: Nataša Babić