Zbirka tiskane građe


Zbirka tiskane građe pohranjuje tiskani materijal turističkog sadržaja: vodiče, turističke monografije, fotomonografije, brošure, prospekte, pravila turističkih udruga, mjesta, kupališta i drugo. Građa je raznolika, te su pojedini primjerci na stranom jeziku ili višejezični. Najstariji vodič iz Zbirke tiskan je 1827. godine. Ova građa sadrži obilje podataka koji se mogu koristiti kao izvori u istraživanjima i objavama. Naime, kadkad su to i jedini postojeći podaci o načinu dolaska u određeno turističko odredište (vozni i plovidbeni redovi, shematske karte šireg područja ili cestovne mreže), podneblju i vegetaciji, zatim opise mjesta (parkovi, šetnice, kupališta), smještajnim i ugostiteljskim sadržajima, sportskim, rekreativnim i zabavnim sadržajima. U pravilu sadrže različite reklame.

Voditeljica zbirke: Mirjana Kos Nalis