Zbirka turističkih karata i planova


U zbirci turističkih karata i planova čuvaju se sve vrste turističkih karata, planova i atlasa. Prikupljaju se karte po vrstama i razdobljima. Vrste turističkih karata su: opće turističke karte, prometne karte, planovi gradova, karte udaljenosti (daljinari), karte parkova, karte s rekreacijskim sadržajima, gastro-enološke karte, zabavno-poučne karte, nautičke karte, karte podmorja.
Zbirka pruža uvid u razvoj i raznovrsnost turističkih karata i planova. Neki primjerci opremljeni su tekstualnim dijelovima koji sadrži obilje podataka o zemlji ili području koje karta pokriva. Tekstualna oprema karata mahom je višejezična. Sadrži i razne druge korisne informacije: međunarodne prometne znakove, popise turističkih, klimatskih i banjskih mjesta, popise hotela, pansiona, popise važnijih uslužnih radnji – banke, pošte, ljekarne i slično, te reklame. Većina naslovnica (korice) karata (od tvrđeg papira – kartona) dizajnirane su autorskim crtežima.
Karte i planovi iz Zbirke pisani su na hrvatskom, njemačkom, francuskom, mađarskom i talijanskom jeziku.

Voditeljica zbirke: Mirjana Kos Nalis